Czy tygrysy budują gniazda na skalistych zboczach gór i latają na wyprzódki z orłami, taszcząc w paszczy kamienie i belki? No chyba, bo jakżeby inaczej mogło powstać Tygrysie Gniazdo Taktsang…